Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiön 50-vuotisjuhla 3.11.2007

- Ahokkaan säätiö palkitsi professori Jussi Huttusen elämäntyöstä lääketieteen alalla 30000 euron tunnustuspalkinnolla

Lääketieteen professori Jussi Huttunen kannustaa koko suomalaista yhteiskuntaa osallistumaan sairauksien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Yhteistyöllä säästyy rahaa, sillä terveyttä tehdään halvemmalla muualla kuin terveydenhuollossa. Esimerkiksi teiden hiekoittaminen liukkaalla kelillä maksaa selvästi vähemmän kuin kaatumisesta johtuvan lonkkamurtuman tai aivoruhjeen hoito.

Huttunen korostaa, että raha rajoittaa lääketieteen mahdollisuuksia. Yhteiskunnan voimavarojen ja lääketieteen mahdollisuuksien välinen kuilu kasvaakin jatkuvasti.

Huttunen puhui Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön 50-vuotisjuhlassa tiistaina Helsingissä. Säätiö palkitsi Huttusen ansiokkaasta elämäntyöstä lääketieteen alalla 30000 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla. Ahokkaan säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä keuhkosairauksien, psykiatrian, endokrinologian ja syöpäsairauksien aloilla.

Huttunen ennakoi, että myös lääketieteen tutkimuksessa painopiste on siirtymässä sairauksien ehkäisyyn.

- Jos nuoruusiän diabeteksen syntyä koskeva virusteoria osoittautuu oikeaksi, estetään sairautta ensi vuosikymmenellä rokotteen avulla. Kun allergioiden lisääntymisen syyt on selvitetty, voidaan aloittaa kansallinen ohjelma allergioiden ehkäisemiseksi ja vähentää radikaalisti hoidon kustannuksia, Huttunen sanoi.

- Jos minä olisin päättämässä terveysrahan käytöstä, sijoittaisin nykyistä paljon suuremman summan sairauksien syntymekanismeja ja niiden ehkäisyä koskevaan tutkimukseen, Huttunen jatkoi.

Hän muistutti, että hyvät ihmissuhteet - parisuhde, perhe, ystävät ja laaja sosiaalinen verkosto - edistävät terveyttä. Myös luonne ja suhde ulkoiseen maailmaan vaikuttavat terveyteen: optimistinen ja tulevaisuuteen valoisasti suhtautuva ihminen sairastuu harvemmin kuin kyyninen ja aggressiivinen.

- Elintapojen merkitys on ihmisen terveydelle hyvin suuri. Tupakointi, epäterveellinen ravinto, liiallinen alkoholinkäyttö ja liikunnan puute vaikuttavat monen sairauden syntyyn ja kulkuun.

Huttunen sanoi myös, että nykyään ihmiset odottavat lääketieteeltä apua kaikkiin elämän ongelmiin. Elämä ja yhteiskunta medikalisoituvat, ja kaikki muuttuu lääketieteeksi.

Professori Jussi Huttunen toimi yli 20 vuoden ajan Kansanterveyslaitoksen ylijohtajana ja pääjohtajana, kunnes hän siirtyi eläkkeelle vuonna 2003. Koulutukseltaan Huttunen on lääketieteen ja kirurgian tohtori ja sisätautien erikoislääkäri. Huttunen on ansioitunut toimiessaan väestön terveyden hyväksi useissa järjestötehtävissä. Hän on toiminut muun muassa Sisätautilääkäriyhdistyksen, Diabetestutkimussäätiön, Syöpätautien tutkimussäätiön, Suomen Syöpäyhdistyksen, WHO:n Syöväntutkimuslaitoksen, Duodecimin, Suomen Sydänliiton ja UKK-instituutin hallituksen puheenjohtajana. Hän toimii edelleen Suomen Mielenterveysseuran hallituksen puheenjohtajana. Huttunen on saanut useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja, kuten Suomen Kulttuurirahaston tunnustuspalkinnon työstä väestön terveyden hyväksi. Eläkkeelle siirtymisensä jälkeenkin hän on toiminut useissa tärkeissä tehtävissä kuten Aikakauskirja Duodecimin päätoimittajana ja Sitran Terveydenhuollon ohjelman Senior Advisorina sekä erilaisissa asiantuntija- ja selvitysmiestehtävissä. Huttunen on Suomen Tiedeakatemian jäsen.

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö on kymmenen eniten apurahoja jakavan tieteellisen säätiön joukossa Suomessa. Säätiön omaisuus perustuu Ahokkaan suvun huomattavaan, taloudelliseen testamenttiin vuonna 1957. Jalmari Ahokas loi omaisuutensa kehittelemällä savukkeenkäärijälaitteen, "sätkäkoneen". Savukkeenkäärijöitä valmistettiin Ahokkaan Pitäjänmäen tehtaalla, missä oli nelisenkymmentä työntekijää. Sotien aikana Etu-nimisiä sätkökoneita myytiin paljon, ja kone kuului monen sotilaan varustukseen. Sotien jälkeen tupakkaa viljeltiin paljon puutarhojen laidoilla, ja sätkäkoneella käärittiin sätkiä. Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön 50-vuotisjuhlat pidettiin tiistaina 13.11. Kansallissalissa Helsingissä.

Lisätiedot:
Ahokkaan säätiön asiamies Susanna Taskinen
Susanna Taskinen
Pitkänsillanranta 7-9 A 21
00530 Helsinki
Puh. 09 - 434 2240